Onderhoud en Renovatie

Onderhoud & Renovatie

Een tuin heeft het ganse jaar door verzorging nodig. Voorjaarsbemesting van de beplantingen,


verticuteren en bemesten van het gazon. Snoeien van bomen en struiken, hagen scheren..


Door een correcte aanpak op het gepaste ogenblik is uw tuin steeds klaar voor een nieuw seizoen.